Parking plac Wolności

Parking pod główną płytą na Placu Wolności na którym znajdują się 132 miejsca parkingowe: w tym 6 dla osób niepełnosprawnych, są też wyznaczone miejsca dla rodziców z dziećmi oraz dla kierowców, którzy posiadają samochody elektryczne. 

Parking jest płatny, czynny całodobowo, niestrzeżony i monitorowany przez 7 dni w tygodniu, również w święta i inne dni wolne od pracy wynikające z ustawy.  

Na Parkingu znajdują się windy, płatne toalety oraz pawilon wystawienniczy.

W dni robocze :

 w godzinach od 8.00 – 18.00

 • za pierwszą godzinę parkowania – 2,50 zł ze zróżnicowaniem ze względu na czas postoju:

 • do 20 minut – 0,50 zł

 • powyżej 20 minut – 2,50 zł

 • za każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania – 2,50 zł

 • w godzinach od 18.00 – 8.00 – 0,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę
   parkowania

W soboty nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy:

 • za pierwszą godzinę parkowania – 1,00 zł ze zróżnicowaniem ze względu na czas postoju:

 • do 20 minut – 0,50 zł

 • powyżej 20 minut – 1 zł

 • za każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania – 1 zł

 • – w godzinach od 18.00 do 8.00 – 0,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania

W niedziele i święta będące dniami
 ustawowo wolnymi od pracy:

– 0,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania.

W przypadku zagubienia biletu wjazdowego na parking trzeba pobrać bilet awaryjny którego koszt wynosi 30 zł.