Misja

Samorządowa Spółdzielnia Socjalna w Kutnie założona została 
20 października 2020 roku przez Miasto Kutno oraz Powiat Kutnowski, a jej priorytetowym celem stała się pomoc osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym, głównie poprzez ich zawodową reintegrację

Samorządowa Spółdzielnia Socjalna w Kutnie

Samorządowa Spółdzielnia Socjalna w Kutnie

założona została 20 października 2020 roku przez Miasto Kutno oraz Powiat Kutnowski, a jej priorytetowym celem stała się pomoc osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym, głównie poprzez ich zawodową reintegrację.

Praca

Spółdzielnia zajmuje się także szeroko pojętą działalnością społeczną i kulturalno-oświatową, zakresem obejmując chociażby takie działania, jak te związane z: pomocą ofiarą klęsk żywiołowych czy katastrof, upowszechnianiem tradycji narodowej, nauki i wychowania, promocją zdrowia i sportu czy integracją mniejszości narodowych.

Zespół

To dzięki takiemu miejscu, jak nasze, przywracanie na rynek pracy osób wykluczonych lub długotrwale bezrobotnych pozwoli nie tylko zaktywizować je zawodowo , ale przede wszystkim pomoże im nabyć umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym. Gotowość mieszkańców do współpracy ze spółdzielnią wpłynie zatem nie tylko na ich społeczno-zawodowo-emocjonalny rozwój, ale w szerszej perspektywie – w znaczący sposób przyczyni do stabilizacji kutnowskiego rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

Praca zespołowa

Spółdzielnie tworzy zespół specjalistów, dla których praca staje się przede wszystkim inwestycją w drugiego człowieka i przywracaniem mu godnej egzystencji. Chcemy, aby była ona miejscem, w którym każdy, kto znalazł się w trudnym momencie swojego życia, otrzymał potrzebne wsparcie oraz możliwość powrotu do normalnego życia i poczuł, że jest tak samo członkiem naszej społeczności. W większości w Naszej Spółdzielni pracują osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotne oraz wychodzące z bezdomności. Prace które wykonują związane są w dużej mierze z utrzymaniem obiektów znajdujących się na zrewitalizowanych niedawno częściach miasta, jest to utrzymanie porządku na zewnątrz, utrzymanie zieleni oraz dozór parkingu.

0
zlecenia
0
podpisane umowy
0
PRACOWNICY
0
pODPISANE UMOWY

PRACOWNICY

IMG_2794

Katarzyna Lisowska

Pracownik
IMG_3326

Stanisław Ignaczak

Pracownik
IMG_2799

Damian Grabowski

Pracownik
IMG_3325

Marcin Lemański

Pracownik
IMG_2798

Milena Kwiatkowska

Pracownik
IMG_2800

Wojciech Wojtalik

Pracownik
IMG_2795

Magdalena Świerczyńska

Pracownik
IMG_2796

Mariusz Huzar

Pracownik
IMG_3324

Mateusz Żandarowski

Pracownik

PARK MASZYNOWY

Biofuel Energy

Biofuel Energy

While this project seemed to be an easy one at a first glance, still all the area that the church…

ZAMIATARKA

ZAMIATARKA

przeznaczona do zamiatania dużych powierzchni na zewnątrz obiektów.

FRUGAL

FRUGAL

- elektryczny pojazd wolnobieżny

Industrial Solar

Industrial Solar

While this project seemed to be an easy one at a first glance, still all the area that the church…

RĘBAK

RĘBAK

- rozdrabniacz spalinowy do gałęzi

MASZYNA CZYSZCZĄCA

MASZYNA CZYSZCZĄCA

- automat do czyszczenia i osuszania powierzchni podłogowych.

MASZYNA CZYSZCZĄCA

MASZYNA CZYSZCZĄCA

- automat do czyszczenia i osuszania powierzchni podłogowych.

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

Myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaniem wody przeznaczona do usuwania trudnych zabrudzeń.